Predaj betónu

Dopravu betónových zmesí zabezpečujeme prevažne vo vzdialenosti 50km od Košíc. V prípade potrieb viem zabezpečovať aj Trebišove, Michalovciach, Humennom, Strážskom  a Prešove.

Predaj betónu zväčša ponúkame pri použití betonážach našími mobilnými čerpadlami. Pri objednávaní betónu potrebujeme vedieť miesto, termín a účel použitia. V tomto prípade vieme rýchlo reagovať a potrebnú triedu betónu pre vašu stavbu na danú betonáž. Trieda betónu je aj udávaná v projektovej dokumentácii stavby. Objednávka betónu prebieha 48 hod pred betonážou v sezónnom období.

Najčastejšie dodávane triedy betónov:

Betón STN EN 206

 • C12/15 – X0(SK) – CI 0,4 – Dmax 16 – S3
 • C16/20 – X0 (SK) – CI 0,4 – Dmax 16-S3 (XC1, CI 0,2 S2, S1)
 • C20/25 – XC1 (SK) – CI 0,4 – Dmax 16 – S3 (XC2, CI 0,2 S2, S1)
 • C25/30 – XC2(SK) – CI 0,4 – Dmax 16 – S3 (XC3, CI 0,2)
 • C30/37 – XC4, XD 2 (SK) – CI 0,2 – Dmax 16- S3

Betón STN EN 206, max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8

 • C20/25 -XC2 (SK) – CI 0,2 – Dmax 16-S3
 • C25/30 – XC3, XA 1 (SK) – CI 0,2 – Dmax 16-S3

Betón STN EN 206, jemnozrný

 • C16/20 – XC1 (SK) – CI 0,4 – Dmax 8-S3
 • C16/20 – XC1(SK) – CI 0,4 – Dmax 4-S3
 • C20/25 – XC2 (SK) – CI 0,2 – Dmax 8 – S3

Betón pre cementobetónové kryty vozoviek podľa STN 73 6123: 2010

 • CB III – CI 0,4 – Dmax 16 – S3

Partneri

Predaj betónu
Predaj betónu
Predaj betónu