Naša spoločnosť od roku 2015 nadviazuje na dĺhoročnú činnosť firmy MOLUB s.r.o. .Do tejto doby sa venovala iba čerpaniu betónu. Od transformácie spoločnosti sme naše služby rozšírili o dodávku betónov, dodávku náhradných dielov, opravu a servis čerpadiel betónu a autodomiešavačov rôznych značiek.

Spoločnosť značne podstúpila k zmene firemného loga ako aj k zmene firemných farieb. Pravidelne investujeme do obnovy vozového a strojného parku ako aj do pravidelných servisov a údrž.

Všetky činnosti značne prevádzame na území východného Slovenska a prevažne pre Slovenských zákazníkov.

Momentálne máme 20 zamestnancov a všetci podstúpujú rôznym školeniam pre zdokonaľovanie v činnosti čerpania betónu a servise.