Kontakt:

Čerpanie betónu mobilnými čerpadlami:

LU-MAXX Slovakia s.r.o.                                                                                                                                                                                                        Perín č.171                                                                                                                                                                                                                            044 74 Perín - Chym                                                                                                                                                                                                                     Ičo:36569224                                                                                                                                                                                                                                 Ič DPH: SK 2021620887                                                                                                                                                                                                        Garáže: Jazerná 1                                                                                                                                                                                                            Dispečing: +421 903 120 953                                                                      

Dodávka betónu, diely, servis

LU-MAXX spol s.r.o.                                                                                                                                                                                                            Perín č.171                                                                                                                                                                                                                            044 74 Perín - Chym 

Ičo: 36596558                                                                                                                                                                                                                          Ič DPH: SK 2022047731                                                                                                                                                                                                                                                        Kontaktná osoba: +421 903 120 953